"picture reveals" — Słownik kolokacji angielskich

picture reveals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ukazuje
  1. picture rzeczownik + reveal czasownik
    Luźna kolokacja

    The second picture revealed the same gentleman - but now, presto!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo