"Universal Picture" — Słownik kolokacji angielskich

Universal Picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Uniwersalny Obraz
  1. universal przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Courtney Peldon - Out on a Limb (Universal Pictures)

powered by  eTutor logo