"graduation picture" — Słownik kolokacji angielskich

graduation picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ukończenia studiów
  1. graduation rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I don't know if it's a mug shot or a graduation picture.

powered by  eTutor logo