"take up with pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainteresuj obrazów
  1. take czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rest of the wall space was taken up with small framed pictures, mostly of hunting parties standing over dead animals.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo