"put into the picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włóż w obraz
  1. put czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What makes this book so disturbing is that it will put any reader right into the picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo