"sign with Paramount Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znak z Paramount Pictures
  1. sign czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, a contract was signed with Paramount Pictures prior to the film's release.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo