"click for several pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stuk dla kilku obrazów
  1. click czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Click here for more pictures of the 2010 Nissan Cube.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo