"unique picture" — Słownik kolokacji angielskich

unique picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowy obraz
  1. unique przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We've mapped the latest data to provide a unique picture of education in 2011.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo