BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"people" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

people rzeczownik

rzeczownik + people
Kolokacji: 173
boat people • business people • reason people • village people • way people • things people • security people • street people • ...
people + rzeczownik
Kolokacji: 19
People magazine • people age • people power • People Party • people skill • ...
people + czasownik
Kolokacji: 952
people crowd • people cheer • people flock • people tend • people live • people gather • people die • people march • people react • ...
czasownik + people
Kolokacji: 684
encourage people • educate people • remind people • convince people • scare people • enable people • discourage people • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. remind people = przypomnij ludzi remind people
5. urge people = ludzie pragnienia urge people
6. persuade people = przekonaj ludzi persuade people
7. enable people = umożliw ludziom enable people
8. people gathered = ludzie zebrali się people gathered
9. scare people = ludzie strachu scare people
10. discourage people = zniechęć ludzi discourage people
15. advise people = poradź ludziom advise people
17. motivate people = mobilizować się ludzie motivate people
18. offend people = uraź ludzi offend people
19. lure people = ludzie powabu lure people
25. rescue people = ludzie ratunkowi rescue people
26. punish people = daj wycisk ludziom punish people
27. exclude people = wyklucz ludzi exclude people
28. fool people = ludzie durni fool people
36. influence people = ludzie wpływu influence people
43. hear people = usłysz ludzie hear people
48. push people = ludzie pchnięcia push people
49. people convicted = ludzie uznali za winnego people convicted
51. inform people = informuj ludzi inform people
52. assist people = pomóż ludziom assist people
53. people suspected = ludzie podejrzewali people suspected
54. judge people = ludzie sędziego judge people
55. target people = ludzie docelowi target people
64. people accused = ludzie oskarżyli people accused
66. people dressed = ludzie wyrównali people dressed
75. think people = myśleć ludzie think people
79. hate people = ludzie nienawiści hate people
86. stop people = ludzie zatrzymania stop people
88. work people = ludzie roboczy work people
90. beat people = pobił ludzi beat people
91. pull people = przyciągnij ludzi pull people
92. like people = jak ludzie like people
96. strike people = ludzie strajkowi strike people
97. people listed = ludzie wymienili people listed
99. convert people = ludzie neofity convert people
przymiotnik + people
Kolokacji: 741
young people • American people • ordinary people • indigenous people • homeless people • elderly people • innocent people • ...
przyimek + people
Kolokacji: 57
among people • of people • for people • between people • to people • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.