"put one's people" — Słownik kolokacji angielskich

put one's people kolokacja
Popularniejsza odmiana: put people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś ludzie
  1. put czasownik + people rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Put our people first before the rest of the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo