Angielski na start!Zgarnij rabat -40% na roczny kurs.Sprawdź

"like people" — Słownik kolokacji angielskich

like people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak ludzie
  1. like czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He still liked people, but he'd had enough of them for one day.

    Podobne kolokacje: