"tell the people" — Słownik kolokacji angielskich

tell the people kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz ludzi
  1. tell czasownik + people rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now we have to tell the people who matter what the results are.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo