"encourage one's people" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś ludzie
  1. encourage czasownik + people rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What I try to do is encourage my people to give.

powered by  eTutor logo