BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"offend people" — Słownik kolokacji angielskich

offend people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uraź ludzi
  1. offend czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Members of the society said the panel offended Hispanic people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo