"put people" — Słownik kolokacji angielskich

put people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położeni ludzie
  1. put czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Put our people first before the rest of the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo