"teach one's people" — Słownik kolokacji angielskich

teach one's people kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś ludzie
  1. teach czasownik + people rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All we need now is schools teaching people how to read.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo