"teach people" — Słownik kolokacji angielskich

teach people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz ludzi
  1. teach czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All we need now is schools teaching people how to read.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo