"strike people" — Słownik kolokacji angielskich

strike people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie strajkowi
  1. strike czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Our new design is something different on the street that really strikes people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo