BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warn people" — Słownik kolokacji angielskich

warn people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrzeż ludzi
  1. warn czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I see nothing the matter with the need to warn people.

powered by  eTutor logo