"enable people" — Słownik kolokacji angielskich

enable people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw ludziom
  1. enable czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It exists to enable young people to reach their potential.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo