"enable students" — Słownik kolokacji angielskich

enable students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw studentom
  1. enable czasownik + student rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "It has enabled medical students to get the best possible residency choice."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo