"enable users" — Słownik kolokacji angielskich

enable users kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw użytkownikom
  1. enable czasownik + user rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It enables the user to project a written message on a dark wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo