BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"provide users" — Słownik kolokacji angielskich

provide users kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz użytkownikom
  1. provide czasownik + user rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The November test will also be used to provide users with further warning and education.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo