BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"recruit people" — Słownik kolokacji angielskich

recruit people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie rekruta
  1. recruit czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They got in early and made money by recruiting people like you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo