ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"invite people" — Słownik kolokacji angielskich

invite people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproś ludzi
  1. invite czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Several people from the list were invited to the set.

powered by  eTutor logo