"get the people" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get the people" po angielsku

rzeczownik
 1. ludzie [PLURAL]
  Who are all these people? (Kim są ci wszyscy ludzie?)
  No wonder people like her so much. (Nic dziwnego że ludzie tak bardzo ją lubią.)
  I've never seen so many people. (Nigdy nie widziałem tylu ludzi.)
 2. naród, lud, ludność [COUNTABLE]
  This project needs broad support by the peoples of Europe. (W realizacji tego przedsięwzięcia niezbędne jest poparcie ludności Europy.)
  I also agree about the position of the indigenous peoples. (Zgadzam się również co do pozycji rdzennej ludności.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zaludniać formal [TRANSITIVE]
  They peopled this area 50 years ago. (Oni zaludnili ten obszar 50 lat temu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. czyiś ludzie (na czyichś usługach)
  They are my people. I pay them and they do their job. (Oni są moimi ludźmi. Ja im płacę, a oni robią swoją robotę.)
  My people will beat you up. (Moi ludzie cię pobiją.)
 2. czyjaś rodzina old-fashioned
  Jack and Kate are my people, I love them. (Jack i Kate są moją rodziną, kocham ich.)
  My friends are my people. (Moi przyjaciele są moją rodziną.)

person , *****

Forma liczby mnogiej "persons" używana jest głównie w tekstach prawniczych i urzędowych dotyczących sprecyzowanej liczby ludzi, np. poszkodowanych. W innych przypadkach naturalną formą jest słowo "people".
Person.png
rzeczownik
Liczba mnoga: people, persons
 1. osoba [COUNTABLE]
  You're the first person I told. (Jesteś pierwszą osobą, której powiedziałem.)
  She's a very nice person. (Ona jest bardzo miłą osobą.)
  Only one person can decide that. (Tylko jedna osoba może o tym zdecydować.)
  They, like the other 20 persons in the office, are Americans. (Oni są Amerykanami, podobnie jak pozostałe 20 osób w tym biurze.)
 2. osoba (np. prawna), podmiot formal [COUNTABLE USUALLY PLURAL]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. lud, obywatele, społeczeństwo
  The people chose the new president. (Obywatele wybrali nowego prezydenta.)
  Our government doesn't care about the people. (Nasz rząd nie dba o obywateli.)
  The people of Poland are not pleased with their country's situation. (Naród Polski nie jest zadowolony z sytuacji swojego kraju.)
  The people of the United States have to vote! (Populacja Stanów Zjednoczonych musi zagłosować!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. moi krewni, moja rodzina informal
  My people back home have their own problems right now. (Moja rodzina w domu ma teraz własne problemy.)
  My people are counting on me to feed them. (Moja rodzina liczy na mnie, że ich wykarmię.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. People (amerykański magazyn o gwiazdach) trademark
  There is an article on her in People. (Jest o niej artykuł w People.)
  Have you read People? It's a magazine about celebrities. (Czytałeś People? To magazyn o gwiazdach.)

"get the people" — Słownik kolokacji angielskich

get the people kolokacja
Popularniejsza odmiana: get people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej ludzi
 1. get czasownik + people rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  So we'll have to get some people working for us.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo