MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"moi krewni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "moi krewni" po polsku

moi krewni

rzeczownik
 1. my people
  • moi krewni, moja rodzina informal
   My people back home have their own problems right now. (Moja rodzina w domu ma teraz własne problemy.)
   My people are counting on me to feed them. (Moja rodzina liczy na mnie, że ich wykarmię.)
rzeczownik
 1. relatives **
  • krewni, bliscy
   He lives alone and has no relatives in the city. (On żyje samotnie i nie ma żadnych krewnych w tym mieście.)
   She has no close relatives who could help her. (Ona nie ma bliskich krewnych, którzy mogliby jej pomóc.)
 2. kin *
  • rodzina, krewni [PLURAL]
   He's not my kin, but I am responsible for him. (Nie jest moim krewnym, ale odpowiadam za niego.)
   You and your kin are coming with me. (Ty i twoi krewni pójdziecie ze mną.)
 3. kindred
  • krewni, rodzina [UNCOUNTABLE]
   She welcomed my kindred with a smile. (Ona powitała moją rodzinę z uśmiechem.)
   I don't keep in touch with all my kindred. (Nie utrzymuję kontaktu ze wszystkimi moimi krewnymi.)
przymiotnik
 1. kinsfolk
rzeczownik
 1. relation ****   [COUNTABLE]
  "How do you know French?" "I have relations in Belgium." ("Skąd znasz francuski?" "Mam krewnych w Belgii.")
  Do you know all your relations? (Znasz wszystkich swoich krewnych?)
  link synonim: relative
 2. relative ***   [COUNTABLE]
  Danny is a distant relative of my father. (Danny jest dalekim krewnym mojego ojca.)
  She's your closest living relative. (Ona jest twoją najbliższą żyjącą krewną.)
  link synonim: relation
 3. sib
 4. kinsman old use
 5. blood relation , blood relative  
 6. kinsperson  
 7. consaguine
przymiotnik
 1. cognate
 2. connexion British English   old-fashioned

Powiązane zwroty — "moi krewni"

rzeczownik
krew = blood +3 znaczenia
pokrewieństwo = relationship +13 znaczeń
krewniak = rellie , rello +1 znaczenie
przymiotnik
pokrewny = related +11 znaczeń
czasownik
krwawić = bleed +1 znaczenie
idiom

powered by  eTutor logo