MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"czyiś ludzie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czyiś ludzie" po polsku

czyiś ludzie

rzeczownik
 1. somebody's people *****
  • czyiś ludzie (na czyichś usługach)
   They are my people. I pay them and they do their job. (Oni są moimi ludźmi. Ja im płacę, a oni robią swoją robotę.)
   My people will beat you up. (Moi ludzie cię pobiją.)
rzeczownik
 1. people *****   [PLURAL]
  Who are all these people? (Kim są ci wszyscy ludzie?)
  No wonder people like her so much. (Nic dziwnego że ludzie tak bardzo ją lubią.)
  I've never seen so many people. (Nigdy nie widziałem tylu ludzi.)
 2. the public ***
  • ludzie, społeczeństwo, opinia publiczna
   The public needs to know about the economic crisis. (Opinia publiczna musi wiedzieć o kryzysie gospodarczym.)
   Keep this news away from the media and the public. (Trzymaj tę wiadomość z daleka od mediów i opinii publicznej.)
 3. men *****  
  The Bible says that men were created by God. (Biblia mówi, że ludzie zostali stworzeni przez Boga.)
  I believe that all men are equal. (Wierzę, że wszyscy ludzie są równi.)
 4. folks ***
  • ludziska, ludzie (sposób zwracania się do grupy znajomych) [PLURAL]
   Hey, folks, we need to get up and stand up for our rights! (Hej, ludzie, musimy wstać i bronić swoich praw!)
   Folks, there is no time for that! We have to get down to work. (Ludzie, nie ma na to czasu! Musimy wziąć się do roboty.)
   That's all for now, folks. (To już wszystko, ludzie.)
   Listen, folks, we have to go. (Słuchajcie, ludzie, musimy iść.)
 5. guys ****   American English spoken [PLURAL]
  Hey guys, would like to come over to my place? (Hej ludzie, chcielibyście wpaść do mnie?)
  These guys are my friends - do you want to meet them? (Ci ludzie są moimi przyjaciółmi - chcesz ich poznać?)
 6. folk informal *** , folks informal ***
  • ludzie (przyjazne określenie danej grupy ludzi) American English [UNCOUNTABLE]
   The old folks in my neighbourhood are really cool. (Staruszkowie z mojego sąsiedztwa są naprawdę wyluzowani.)
 7. peeps   informal
  Hey peeps, you havin' a good time? (Hej ludzie, dobrze się bawicie?)
Human babies develop within
rzeczownik
 1. man *****
  • człowiek, osoba [COUNTABLE]
   Every man is responsible for his own actions. (Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje własne czyny.)
   Every man has a moment in his life when he has to make a choice. (Każdy człowiek ma taką chwilę w swoim życiu, kiedy musi dokonać wyboru.)
 2. human *****   [COUNTABLE]
  My guess is he's not human. (Przypuszczam, że on nie jest człowiekiem.)
  You don't have to be human to care about people. (Nie musisz być człowiekiem żeby troszczyć się o ludzi.)
 3. wight
 4. fellow human being , fellow man , fellow being  
 5. beezer
 6. meatbag slang
zaimek
 1. you , ***** , także: yer dialect , także: yeh dialect
  • człowiek (ludzie ogólnie)
   You live and you learn. (Człowiek żyje i się uczy.)

lud

Category : People Pictures
rzeczownik
 1. the people *****
  • lud, obywatele, społeczeństwo
   The people chose the new president. (Obywatele wybrali nowego prezydenta.)
   Our government doesn't care about the people. (Nasz rząd nie dba o obywateli.)
   The people of Poland are not pleased with their country's situation. (Naród Polski nie jest zadowolony z sytuacji swojego kraju.)
   The people of the United States have to vote! (Populacja Stanów Zjednoczonych musi zagłosować!)
 2. people *****
  • naród, lud, ludność [COUNTABLE]
   This project needs broad support by the peoples of Europe. (W realizacji tego przedsięwzięcia niezbędne jest poparcie ludności Europy.)
   I also agree about the position of the indigenous peoples. (Zgadzam się również co do pozycji rdzennej ludności.)
 3. folk ***
  • lud, naród [PLURAL]
   Most folk would find what I did hard to understand. (Większość ludu uznałaby to co zrobiłem za trudne do zrozumienia.)
   There will be little room even for free folk then. (Nawet dla wolnego narodu będzie wtedy za mało przestrzeni.)
 4. commons  
  The commons will agree on everything if it resonates with them on an emotional level. (Lud zgodzi się na wszystko, jeżeli oddziałuje to na nich na poziomie emocjonalnym.)
 5. populace
 6. demos

powered by  eTutor logo