"guys" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "guys" po angielsku

guys ****

obrazek do "guys" po polsku
rzeczownik
 1. ludzie American English język mówiony [tylko liczba mnoga]
  Hey guys, would like to come over to my place? (Hej ludzie, chcielibyście wpaść do mnie?)
  These guys are my friends - do you want to meet them? (Ci ludzie są moimi przyjaciółmi - chcesz ich poznać?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "guy" po polsku Guy Arieli at Weblo Check on Guy Berryman.
rzeczownik
 1. facet, gość potocznie [policzalny]
  "Do you like John?" "Yes, he is a nice guy." ("Czy lubisz Johna?" "Tak, to miły facet.")
  Who is this guy and what is he doing here? (Kim jest ten gość i co on tu robi?)
  link synonim: bloke
 2. kukła przedstawiająca Guya Fawkesa (przywódcę spisku prochowego) British English [policzalny]
  We burned a guy before leaving for a party. (Spaliliśmy kukłę Guya przed wyjściem na imprezę.)
  You can make a guy out of these old snippets. (Możecie zrobić kukłę Guya z tych starych skrawków.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ośmieszać
  She guyed him at the party. (Ona ośmieszyła go na imprezie.)
  I tried to be serious but I guyed myself instead. (Chciałem być poważny, a zamiast tego się ośmieszyłem.)
obrazek do "guy rope" po polsku Flourescent Guy Rope ! Double Guy Rope 6mm with Nylon
rzeczownik
 1. lina odciągowa (np. linka namiotowa)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

zaimek
 1. nieformalny zaimek używany w odniesieniu do dwóch lub więcej osób

powered by  eTutor logo