Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"folk" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "folk" po angielsku

folk ***

obrazek do "folk" po polsku
rzeczownik
 1. lud, naród [PLURAL]
  Most folk would find what I did hard to understand. (Większość ludu uznałaby to co zrobiłem za trudne do zrozumienia.)
  There will be little room even for free folk then. (Nawet dla wolnego narodu będzie wtedy za mało przestrzeni.)
 2. muzyka ludowa, muzyka folk [UNCOUNTABLE]
  His interest in folk music began at the age of 19. (Jego zainteresowanie muzyką folk zaczęło się w wieku 19 lat.)
  Do you like folk? (Czy lubisz muzykę ludową?)
przymiotnik
 1. ludowy
  They danced a folk dance at a local festival. (Oni zatańczyli taniec ludowy na lokalnym festiwalu.)
  This is a traditional folk attire. (To jest tradycyjny ludowy strój.)
 2. folkowy (np. muzyka)
  A lot of these songs are inspired by the folk music. (Wiele z tych piosenek jest inspirowanych muzyką folkową.)
  I went to a folk concert. (Poszedłem na folkowy koncert.)
rzeczownik
 1. ludzie (przyjazne określenie danej grupy ludzi) American English [UNCOUNTABLE]
  The old folks in my neighbourhood are really cool. (Staruszkowie z mojego sąsiedztwa są naprawdę wyluzowani.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "folk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "folk" po polsku

rzeczownik
przymiotnik
folkowy = folk

powered by  eTutor logo