ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"tell People" — Słownik kolokacji angielskich

tell People kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Ludzi
  1. tell czasownik + people rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Now we have to tell the people who matter what the results are.

    Podobne kolokacje: