KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"large" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

large przymiotnik

large + rzeczownik
Kolokacji: 2399
large number • large part • large amount • large company • large city • large group • large area • large population • large quantity • ...
czasownik + large
Kolokacji: 21
grow larger • loom large • look large • become larger • make larger • ...
przysłówek + large
Kolokacji: 117
slightly larger • relatively large • unusually large • fairly large • considerably larger • sufficiently large • surprisingly large • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
3. unusually large = niezwykle duży unusually large
4. fairly large = dość duży fairly large
7. sufficiently large = wystarczająco duży sufficiently large
8. surprisingly large = zadziwiająco duży surprisingly large
9. extremely large = niezwykle duży extremely large
13. particularly large = szczególnie duży particularly large
14. exceptionally large = wyjątkowo duży exceptionally large
15. especially large = szczególnie duży especially large
16. substantially larger = znacznie większy substantially larger
17. unexpectedly large = nadspodziewanie duży unexpectedly large
19. equally large = tak samo duży equally large
22. abnormally large = nienormalnie duży abnormally large
23. moderately large = w miarę duży moderately large
24. vastly larger = daleko większy vastly larger
25. overly large = zbyt duży overly large
26. twice as large = podwójny twice as large
large + przyimek
Kolokacji: 20
large in • large for • large of • large on • large by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.