"increasingly larger" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: increasingly large
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej większy
  1. increasingly przysłówek + large przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    "We have an increasingly large number of students interested in technology and art," she says.