"increasingly large" — Słownik kolokacji angielskich

increasingly large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej duży
  1. increasingly przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    "We have an increasingly large number of students interested in technology and art," she says.