"significantly large" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: significantly larger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie duży
  1. significantly przysłówek + large przymiotnik
    Luźna kolokacja

    One in particular has become significantly larger than any other.