"significantly larger" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie większy
  1. significantly przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    One in particular has become significantly larger than any other.