"overly large" — Słownik kolokacji angielskich

overly large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbyt duży
  1. overly przysłówek + large przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    But overly large windows may offer too much of a good thing.

powered by  eTutor logo