Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"large" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

large przymiotnik

large + rzeczownik
Kolokacji: 2399
large number • large part • large amount • large company • large city • large group • large area • large population • large quantity • ...
czasownik + large
Kolokacji: 21
grow larger • loom large • look large • become larger • make larger • ...
przysłówek + large
Kolokacji: 117
slightly larger • relatively large • unusually large • fairly large • considerably larger • sufficiently large • surprisingly large • ...
large + przyimek
Kolokacji: 20
large in • large for • large of • large on • large by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) in, for, of, on, by, ...
Kolokacji: 10
1. large after = duży potem large after
2. large from = duży z large from
3. large over = duży ponad large over
4. large about = duży około large about
5. large including = duży w tym large including
6. large during = duży podczas large during
7. large behind = duży z tyłu large behind
8. large such as = duży taki jak large such as
9. large under = duży poniżej large under
10. large outside = duże zewnątrz large outside

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.