"comparatively larger" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: comparatively large
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stosunkowo większy
  1. comparatively przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The power of the jaws is in part due to its comparatively large head.