BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

large przymiotnik

large + rzeczownik
Kolokacji: 2399
large number • large part • large amount • large company • large city • large group • large area • large population • large quantity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
(15) bank, array, genome, spectrum
Kolokacji: 4
(35) dose, pane, dot
Kolokacji: 3
(51) stake, bet, jackpot, wager
Kolokacji: 4
(54) influx, inflow
Kolokacji: 2
(57) telescope, scope, radar
Kolokacji: 3
(58) patch, swathe, bandage
Kolokacji: 3
1. large tent = duży namiot large tent
4. large branch = duża gałąź large branch
5. large apartment = duże mieszkanie large apartment
6. large home = duży dom large home
7. large stadium = duży stadion large stadium
9. large foot = duża stopa large foot
10. large kitchen = duża kuchnia large kitchen
11. large dome = duża kopuła large dome
12. large monument = duży pomnik large monument
13. large bridge = duży most large bridge
14. large column = duża kolumna large column
15. large story = duża historia large story
16. large board = duża komisja large board
17. large hangar = duży hangar large hangar
18. large foundation = duża fundacja large foundation
19. large shelter = duże schronienie large shelter
20. large floor = duża podłoga large floor
21. large deck = duży pokład large deck
23. large obstacle = duża przeszkoda large obstacle
24. large arm = duże ramię large arm
25. large porch = duży ganek large porch
26. large dwelling = duże mieszkanie large dwelling
27. large pillar = duży filar large pillar
28. large billboard = duży billboard large billboard
29. large pavilion = duży pawilon large pavilion
30. large memorial = duży pomnik large memorial
31. large pyramid = duża piramida large pyramid
32. large edifice = duży gmach large edifice
33. large sanctuary = duży azyl large sanctuary
34. large plaque = duża płyta large plaque
35. large hut = duża szopa large hut
36. large limb = duża kończyna large limb
37. large span = duży okres large span
38. large overhang = duży występ large overhang
39. large amphitheater = duży amfiteatr large amphitheater
40. large balcony = duży balkon large balcony
41. large barrier = duża bariera large barrier
42. large card = duża karta large card
43. large cellar = duża piwnica large cellar
44. large harem = duży harem large harem
45. large scoreboard = duża tablica wyników large scoreboard
46. large loft = duży strych large loft
47. large mole = duży kret large mole
48. large silo = duży silos large silo
49. large basement = duża piwnica large basement
50. large housing = duży mieszkaniowy large housing
51. large galley = duża część kuchenna large galley
52. large condominium = duży blok z mieszkaniami własnościowymi large condominium
53. large turret = duża wieżyczka large turret
54. large observatory = duże obserwatorium large observatory
55. large obstruction = duże utrudnianie large obstruction
56. large marquee = duży duży namiot large marquee
57. large viaduct = duży wiadukt large viaduct
58. large restructuring = duża restrukturyzacja large restructuring
60. large cornice = duży gzyms large cornice
61. large gravestone = duży nagrobek large gravestone
62. large tombstone = duży nagrobek large tombstone
63. large attic = duży strych large attic
64. large spire = duża iglica large spire
65. large pylon = duży słup wysokiego napięcia large pylon
66. large breakwater = duży falochron large breakwater
(63) earthquake, quake, aftershock
Kolokacji: 3
(77) screen, sieve, touchscreen
Kolokacji: 3
(80) file, history
Kolokacji: 2
(88) aircraft, nose, bomb, warhead
Kolokacji: 4
(97) dog, hound, mastiff
Kolokacji: 3
(99) box, shrub, Bush, thrift
Kolokacji: 4
(100) budget, fund, funder, pipeline
Kolokacji: 4
(107) debt, liability
Kolokacji: 2
(109) space, acreage, indentation
Kolokacji: 3
(112) concern, thing, matter, affair
Kolokacji: 4
(114) hand, finger, fist, paw, nerve
Kolokacji: 5
(119) cross, crucifix
Kolokacji: 2
(120) campus, lawn, backyard
Kolokacji: 3
(128) value, cost, price, toll
Kolokacji: 4
(129) snail, catfish, carp, bluefish
Kolokacji: 4
(139) diameter, caliber, gauge
Kolokacji: 3
(141) insect, worm, hog
Kolokacji: 3
(146) oil, tanker, supertanker
Kolokacji: 3
(147) flag, monolith, flagstone
Kolokacji: 3
(154) stand, rack, buttress, easel
Kolokacji: 4
(156) asteroid, rectangle
Kolokacji: 2
(160) horse, gorilla, plug
Kolokacji: 3
(162) suitcase, satchel, valise
Kolokacji: 3
(163) monitor, lizard, LCD
Kolokacji: 3
(164) tumor, polyp, fibroid
Kolokacji: 3
(167) dinosaur, sauropod
Kolokacji: 2
(168) automaker, bottler, carmaker
Kolokacji: 3
(169) debate, argument, controversy
Kolokacji: 3
(171) victory, landslide, defeat
Kolokacji: 3
(176) error, spectacle, incursion
Kolokacji: 3
(181) wetland, Marsh, bog, swamp
Kolokacji: 4
(185) view, scene, panorama, tableau
Kolokacji: 4
(187) scar, bug, defect, bloodstain
Kolokacji: 4
(189) gate, revenue, security, hedge
Kolokacji: 4
(190) protein, peptide
Kolokacji: 2
(196) ambition, appetite
Kolokacji: 2
(197) stick, cigar, joint
Kolokacji: 3
(200) net, Internet
Kolokacji: 2
(203) metal, iron, gold
Kolokacji: 3
(204) chandelier, pendant
Kolokacji: 2
(205) refiner, printer, trawler
Kolokacji: 3
(206) oval, semicircle
Kolokacji: 2
(208) reef, atoll, ridge
Kolokacji: 3
(209) turtle, tortoise, gastropod
Kolokacji: 3
(211) bust, tear, riot
Kolokacji: 3
(212) potential, voltage
Kolokacji: 2
(215) oven, refrigerator, freezer
Kolokacji: 3
(216) meteorite, meteor, comet
Kolokacji: 3
(218) cushion, pillow
Kolokacji: 2
(219) tax, tonnage, collector
Kolokacji: 3
(221) focus, smile, emphasis, grin
Kolokacji: 4
(223) funeral, ceremony, wedding
Kolokacji: 3
(224) massacre, slaughterhouse
Kolokacji: 2
(225) reorganization, revision
Kolokacji: 2
(226) dictionary, encyclopaedia
Kolokacji: 2
(227) airship, sausage, steak
Kolokacji: 3
(229) fair, bazaar
Kolokacji: 2
(230) evacuation, emission, opal
Kolokacji: 3
(231) moustache, mustache, afro
Kolokacji: 3
(233) seabird, Penguin
Kolokacji: 2
(235) nugget, nodule
Kolokacji: 2
(238) chromosome, plasmid
Kolokacji: 2
(239) Python, troll
Kolokacji: 2
(240) slide, glider, avalanche
Kolokacji: 3
(241) shawl, cloak, menorah
Kolokacji: 3
(242) spore, fern
Kolokacji: 2
(243) tumbler, roller, pigeon
Kolokacji: 3
(244) alligator, leather
Kolokacji: 2
(245) sandbar, granite
Kolokacji: 2
(246) wafer, muffin
Kolokacji: 2
(247) local, pharmacy, drug
Kolokacji: 3
(248) pallet, blackboard, palette
Kolokacji: 3
(249) umbel, inflorescence
Kolokacji: 2
(250) anemone, sunflower
Kolokacji: 2
czasownik + large
Kolokacji: 21
grow larger • loom large • look large • become larger • make larger • ...
przysłówek + large
Kolokacji: 117
slightly larger • relatively large • unusually large • fairly large • considerably larger • sufficiently large • surprisingly large • ...
large + przyimek
Kolokacji: 20
large in • large for • large of • large on • large by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.