TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"large" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

large przymiotnik

large + rzeczownik
Kolokacji: 2399
large number • large part • large amount • large company • large city • large group • large area • large population • large quantity • ...
czasownik + large
Kolokacji: 21
grow larger • loom large • look large • become larger • make larger • ...
przysłówek + large
Kolokacji: 117
slightly larger • relatively large • unusually large • fairly large • considerably larger • sufficiently large • surprisingly large • ...
large + przyimek
Kolokacji: 20
large in • large for • large of • large on • large by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) in, for, of, on, by, ...
Kolokacji: 10
1. large in = duży w large in
2. large for = duży dla large for
3. large of = duży z large of
4. large on = duży na large on
5. large with = duży z large with
6. large at = duży przy large at
7. large by = duży przez large by
8. large to = duży aby large to
9. large since = duży od tej pory large since
10. large among = duży wśród large among

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.