"excessively large" — Słownik kolokacji angielskich

excessively large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbyt duży
  1. excessively przysłówek + large przymiotnik
    Luźna kolokacja

    As a result, the mail file can become excessively large.

powered by  eTutor logo