"large theme" — Słownik kolokacji angielskich

large theme kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży temat
  1. large przymiotnik + theme rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Somehow the larger themes serve to direct light onto the writer rather than the other way around.

powered by  eTutor logo