"large composition" — Słownik kolokacji angielskich

large composition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża kompozycja
  1. large przymiotnik + composition rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the 1830s, she tried her hand at larger compositions for both chamber ensemble and orchestra.

powered by  eTutor logo