"large concert" — Słownik kolokacji angielskich

large concert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży koncert
  1. large przymiotnik + concert rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It builds your confidence and lets you try new music before a large concert.

powered by  eTutor logo