"large lettering" — Słownik kolokacji angielskich

large lettering kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże litery
  1. large przymiotnik + lettering rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How easily this problem could be solved with large identification cards and large lettering.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo