"large among" — Słownik kolokacji angielskich

large among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży wśród
  1. large przymiotnik + among przyimek
    Zwykła kolokacja

    This number is the 2nd largest among Japanese medical schools.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo