"large of" — Słownik kolokacji angielskich

large of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży z
  1. large przymiotnik + of przyimek
    Silna kolokacja

    The army is by far the largest of the services with about 120,000 men and women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo