"large in" — Słownik kolokacji angielskich

large in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży w
  1. large przymiotnik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The city's television and film industry is among the largest in the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo