"large paper" — Słownik kolokacji angielskich

large paper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży papier
  1. large przymiotnik + paper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One of them held a large paper in his hand.

powered by  eTutor logo